top of page
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | ספרייה מעוצבת
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מרתף
משפחת מאירי | שיפוץ בית פרטי בשרון
משפחת ווין | שיפוץ פנטהאוז בשרון | עיצוב סלון
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת מאירי | שיפוץ בית פרטי בשרון
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
IMG_9400
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
Colors - עיצוב ואדריכלות פנים, סלון בסגנ
משפחת מאירי | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב וחידוש מטבח
משפחת מאירי | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
משפחת ווין | שיפוץ פנטהאוז בשרון | עיצוב פינת אוכל
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב סלון
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
IMG_9113
משפחת ווין | שיפוץ פנטהאוז בשרון | עיצוב מטבח
משפחת משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב כניסה חיצונית לבית
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב חדר שנה הורים
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | מבואת כניסה
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב חדר שינה נוער
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב חדר שינה נערה
משפחת נחמנוביץ | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב מטבח
תכנון שיפוץ ועיצוב בית פרטי
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת ווין | שיפוץ פנטהאוז בשרון | עיצוב סלון | מבואת כניסה | אחסון
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
מלאכת הלבשת הבית
משפחת מאירי | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב שירותי אורחים
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב חדר נוער
KIT_6229
משפחת משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
IMG_9394
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב סלון
IMG_9395
משפחת ווין | שיפוץ פנטהאוז בשרון | עיצוב פינת אוכל
משפחת ווין | שיפוץ פנטהאוז בשרון | עיצוב חדר שינה הורים
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
Bobin דף השראה
השראה
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | שיפוץ שירותי אורחים
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב פינת אוכל
משפחת מאירי | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מבואת כניסה
משפחת פסח | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב דלת כניסה
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב מבואת כניסה
משפחת לויט | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב חדר שינה נוער
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב סלון | פינת אוכל
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת בלומנטל | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב מטבח
משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב מטבח
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב מטבח
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב כניסה לבית
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב שירותי אורחים
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב סלון
משפחת קובליוב | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב סלון
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב קיר כוח
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב מטבח
משפחת בן יהודה | שיפוץ בית פרטי בשרון | עיצוב פינת אוכל | עיצוב מטבח
bottom of page